Kategorier
Nyhet

Prosjekt låven

På låven foregår det antikvarisk restaurering om dagen – etter alle kunstens regler! Arbeidslivsfaggruppa på ungdomsskolen er i gang med restaurering av låvegolvet. Etter at råtne stokker  –  stolper, bjelkelag og golvbord  –  er skiftet ut, skal det males med hjemmekokt maling etter gammel oppskrift. Spennende prosjekt og imponerende arbeid av lærer og elever! Verdifull kunnskap og ferdigheter formidles […]

Kategorier
Nyhet

Ny belysning på jordet og langs vegen

Når nettene blir lange og kulda setter inn……………………………… Lysmaster fra Dalheim er nå på plass på toppen av jordet, ved utelivscamp’en. De vil gi flott flombelysning til akebakken til vinteren og mulighet for aktiviteter på ettermiddag / kveldstid utover høsten.   Langs vegen fra husene til badeplassen, vegen mot Nøss, er det dessuten satt opp parkmaster.

Kategorier
Nyhet

Ny Tuftepark og ny tursti langs Skonnordtjernet er ferdig til bruk!

Mange har allerede lagt merke til «treningsapparatene» i skogen mellom skolen og nærmiljøparken, og mange har nok også lurt på hvordan de kan brukes! Ungene improviserer, og kanskje har noen prøvd seg på noen «pushups» og «hangups»… I sommer har den nye Tufteparken kommet på plass. Snertingdal Bygg- og Graveservice AS har stått for fundamenterings- […]

Kategorier
Nyhet

Forening: Stiftelsesmøte i november

I løpet av november er målet å arrangere stiftelsesmøte for foreninga Snertingdal nærmiljøpark. Dette vil være ei venneforening som skal ha ansvar for å følge opp og videreutvikle nærmiljøparken. Stiftelsesmøtet markerer en bredere forankring av styringen av nærmiljøparken, og starten på en «folkestyrt» drift av anlegget. Derfor er alle interesserte invitert. Håpet er at flest mulig ønsker […]