Kategorier
Nyhet

ÅRSMØTE 2020 – Torsdag 18. juni, kl. 19.00., i Kjenset-huset: Innkalling til årsmøte i foreninga Snertingdal Nærmiljøpark

Velkommen til forsinket årsmøte i foreninga Snertingdal Nærmiljøpark! SAKSLISTE  Godkjenning av innkalling og saksliste  Årsmelding 2019  Regnskap  2019  Budsjett/arbeidsplan 2020  Fastsette kontingent for 2020  Valg  Vedtektsendring i § 7 «Tillitsvalgtes godtgjørelse»  Nåværende vedtekter:   Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan få godtgjort for kostnader i forbindelse med vervet. Slike kostnader må godkjennes av styret i forkant.  Forslag til ny […]

Kategorier
Nyhet

Korona-tiltak ved utleie av Flerbrukshuset i Snertingdal Nærmiljøpark

NHOs råd til serveringsbedrifter – tilpasset til bruk også ved møtevirksomhet i flerbrukshuset i Snertingdal nærmiljøpark  Den personen som er anvarlig leietaker sørger for at rådene blir fulgt.  Maks 20 personer i lokalet.  Husk 1 meters avstand mellom gjestene  Gjester oppfordres til å vaske hendene ved ankomst.   Antibac på sprayflaske skal være er tilgjengelig-  Unngå at mat står fremme slik at gjester […]

Kategorier
Nyhet

Dugnad torsdag 11. juni, fra kl. 18.00

Velkommen til vårens ute-dugnad! Sommersesongen nærmer seg, og det er behov for litt utendørs rydding, brygga skal settes ut, og vi skal så blomster- og grasfrø i de nye skråningene. Ta gjerne med deg egen jernrive.