Kategorier
Nyhet

Årsmøte 15. mai 2024 i foreningen Snertingdal Nærmiljøpark

Velkommen til årsmøte onsdag 15. mai kl. 19.00. i Flerbrukshuset Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding 2023 3. Regnskap 2023 4. Budsjett/arbeidsplan 2024 5. Valg og fastsettelse av godtgjørelse 6. Orienteringssaker • Frivillighetssentral i Snertingdal • Prosjektet «Etter skoletid» • Utleie av flerbrukshuset, leiepriser og omfang • Stedsutviklingsprosjektet og Nærmiljøparken • Andre tiltak i Nærmiljøparken i 2024 7. Innkomne saker Saker som medlemmer ønsker behandlet må være […]