Kategorier
Nyhet

Åpning av Kjenset-huset DEL 2: ÅPEN DAG – ÅPENT HUS

Søndag 2. februar 2020 fra kl. 14.00 ble det arrangert åpning av det nye Kjenset-huset – DEL 2.

Alle var invitert til åpent hus, omvisning , kaffe og kaker, kombinert med aking og grilling ute på jordet. Strålende sol bidro til en fin akedag for store og små, og mange var innom huset i løpet av dagen.

Vi fikk mange gode ideer og inntrykk av hva huset kan brukes til, og mange svarte på «brukerundersøkelsen». Vegen blir til mens vi går, og alle skal inviteres inn, slik at huset etterhvert fylles med aktivitet.

Kl. 17.00 orienterte Lars Ligaarden lag og foreninger om utleie og bruk av huset. Booking vil være på egen nedtrekksmeny med kalender her på hjemmesida. Her ligger også reglementet «Husregler» for utleie og bruk.

Lars har påtatt seg rollen som «husansvarlig», og vil ta seg av godkjenning av bestillingene på hjemmesida. Systemet skal være tillitsbasert, etter prinsippet om sporløs ferdsel. Nøkkel kan hentes hos skolen eller hos Lars, men lag og foreninger som er faste brukere vil få egen nøkkel. Det legges opp til rimelige priser, og leie kan også godtgjøres i form av dugnadstimer. Lars skal holde oversikt over det.