Kategorier
Nyhet

ÅRSMØTE SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK

ÅRSMØTE FOR ÅRET 2017.

    

Onsdag 18. april 2018. Kl. 19.00. Snertingdal skole, auditoriet

Medlemmene i Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark er innkalt til årsmøte, men møtet er åpent for alle som har interesse. I tillegg til gjennomføring av ordinære årsmøtesaker er det en fin anledning til å komme med ideer og innspill, stille spørsmål, diskutere og få informasjon om aktiviteter og tiltak. Kaffepraten kan være like kreativ som den formelle delen!

SAKSLISTE OG GJENNOMFØRING AV MØTET

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Årsmelding 2017
  3. Regnskap 2017
  4. Budsjett / arbeidsplan 2018
  5. Fastsette kontingent for 2018
  6. Valg
  7. Orienteringssaker: Frivillighetssentral i Snertingdal. Oppgradering og påbygg av hovedbygningen. Andre tiltak i Nærmiljøparken.
  8. Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen mandag 16. april.

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Lag og foreninger som er medlemmer i foreningen har stemmerett gjennom de personene som er utpekt som representanter fra vedkommende organisasjon. Antall representanter som har stemmerett fra den enkelte organisasjon reguleres slik:

1-20 medlemmer: 1 representant har stemmerett

21.50 medlemmer: 2 representanter har stemmerett

Over 50 medlemmer: 3 representanter

Vel møtt!

Hilsen styret.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til: Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark, v/ leder Anne Toril Klette

epost: anne.toril.klette@gmail.com

Styret ber om at adresseendringer etc. meldes til kasserer Lars Ligaarden

epost: larliga@online.no