Kategorier
Nyhet

Årsmøte 15. mai 2024 i foreningen Snertingdal Nærmiljøpark

Velkommen til årsmøte onsdag 15. mai kl. 19.00. i Flerbrukshuset

Årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Årsmelding 2023

3. Regnskap 2023

4. Budsjett/arbeidsplan 2024

5. Valg og fastsettelse av godtgjørelse

6. Orienteringssaker

• Frivillighetssentral i Snertingdal

• Prosjektet «Etter skoletid»

• Utleie av flerbrukshuset, leiepriser og omfang

• Stedsutviklingsprosjektet og Nærmiljøparken

• Andre tiltak i Nærmiljøparken i 2024

7. Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen mandag 13.mai 2024

Alle som har vært registrert som medlemmer i 2023 har stemmerett  

Lag og foreninger som er medlemmer i foreningen har stemmerett gjennom de personene som er utpekt som representanter fra vedkommende organisasjon.  

Antall representanter som har stemmerett fra den enkelte organisasjon reguleres slik:

​1-20 medlemmer​1 representant har stemmerett

​21-50 medlemmer​2 representanter har stemmerett

​Over 50 medlemmer ​3 representanter har stemmerett

Vel møtt til årsmøte!  

Ta gjerne med deg andre som er interessert i å utvikle et godt nærmiljø i Snertingdal!

Hilsen Styret

Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:

Snertingdal nærmiljøpark

v/Ole Seegaard, Seegårdsvegen 107, 2838 Snertingdal

e-post: ole.seegaard @gmail.com