Kategorier
Nyhet

Årsmøte i foreningen Snertingdal Nærmiljøpark

Onsdag 19. april 2023 ønskes velkommen til årsmøte for året 2022, i foreningen Snertingdal Nærmiljøpark. Årsmøtet er i Kjenset-huset.

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2022
 3. Regnskap 2022
 4. Budsjett/arbeidsplan 2023
 5. Valg og fastsettelse av godtgjørelse
 6. Orienteringssaker
 • Frivillighetssentral i Snertingdal
 • Prosjektet «Etter skoletid»
 • Utleie av flerbrukshuset
 • Stedsutviklingsprosjektet og Nærmiljøparken
 • Andre tiltak i Nærmiljøparken i 2023
 • Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen mandag 18.april 2023

Alle som har vært registrert som medlemmer i 2022 har stemmerett 

Lag og foreninger som er medlemmer i foreningen har stemmerett gjennom de personene som er utpekt som representanter fra vedkommende organisasjon. 

Antall representanter som har stemmerett fra den enkelte organisasjon reguleres slik:

            1-20 medlemmer                     1 representant har stemmerett

            21-50 medlemmer                    2 representanter har stemmerett

            Over 50 medlemmer                 3 representanter har stemmerett

Vel møtt til årsmøte! 
Ta gjerne med deg andre som er interessert i å utvikle et godt nærmiljø i Snertingdal!
Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:

Snertingdal nærmiljøpark

v/Ole Seegaard, Seegårdsvegen 107, 2838 Snertingdal

e-post: ole.seegaard @gmail.com