Kategorier
Nyhet

Årsmøte 2022 i Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark

Årsmøte i Foreningen Snertingdal Nærmiljølpark ble avholdt 26. april, på Kjenset. Det var hyggelig at mange hadde møtt fram.

Årsmelding for 2021:

I 2021 ble det bygd nytt uthus med plass for kanoenene til skolen og annet utstyr. Takk til Syljuåsen AS for fint byggearbeid. Det ene rommet er oppvarmet, og kan brukes til både lagring og arbeid med vedlikehold av utstyr. På tross av «lavbluss» under pandemien har det faktisk vært ca. 200 arrangement i nærmiljøparken i 2021. Hver uke har Etter skoletid aktivitetstilbud til 5.7. trinn 2 ettermiddager. Inger Karin Lønnum leder denne aktiviteten. Snertingdal frivilligsentral og lag og foreninger har, foruten møtevirksomhet, stått for arrangementer som «Karer og Kaffe», «Strikkekvelder» og «Reparasjons-treff» (bøte og reparere klær)». Mange har deltatt på dugnader for å holde parken ryddig, og sette ut / ta inn flytebryggene. Bygdekvinnelaget har holdt kjøkkenhagen i stand, sådd, stelt og høstet. Dette har skoleelevene også fått være med på. Arbeidslivsfag-gruppa (valgfag) ved Snertingdal skole har gjennom året gjort verdifullt arbeid i parken, sammen med Magne Myrheim. Stor takk til dem! Kjenset-huset leies av og til også ut til private arrangement som konfirmasjon eller barnedåp. Fullstendig årsmelding kan leses nedenfor.


Regnskap for 2021:

Snertingdal nærmiljøpark mottar kr. 35.000,- av Gjøvik kommune for drifting av nærmiljøparken. Pengene dekker utgifter og noe lønnet arbeid med utleie og vaktmesterjobb (Lars Ligaarden og Magne Myrheim). Ut over dette er det satt av midler til opparbeidelse av ny sykkelløype og akebakke i skråningen ned mot Skonnortjernet. Pengene ble ikke brukt i 2021, og overføres til 2022. Vi håper at dette nye anlegget vil bli ferdig dette året. Planene må godkjennes av Gjøvik kommune, byggesøknad må godkjennes og entreprenør skal knyttes til prosjektet for utførelse.


Planer for 2022:

I 2022 håper vi på enda større aktivitet i nærmiljøparken og i Kjenset-huset. Lag og foreninger oppfordres til å bruke parken og huset til ulike aktiviteter. I år vil vi ha St.Hans-arrangement igjen, og håper å få med lag og foreninger, skoleelever og foreldre på denne «folkefesten».

Orienteringssaker:

Morten Hagen, leder i Gjøvik frivilligsentral orienterte om status og planer for frivilligsentralens arbeid. Forebygging av ensomhet er ett av flere fokus for frivilligheten i Gjøvik. Han kunne dessuten fortelle at en fulltids ansatt nå skal være 50% i Snertingdal og 50% på Biri. Her i Kjenset-huset skal det startes opp et spennende prøveprosjekt i vår; «Girls only». Dette er en aktivitet for ungdomsskole-jenter, på jentenes premisser. Planen er å videreføre aktiviteten i hele kommunen fra høsten.

Det ble orientert om Etter-skoletid-prosjektet, det nye uthuset og planene for ny sykkelløype og akebakke.


Valg:

Nytt styre (inkludert medlemmer som ikke var på valg):

Ny leder: Ole Seegaard

Styremedlemmer og møtende vara: Hanne Aaberg Fougner, Lars Ligaarden, Magne Myrheim, Svein Erik Sell, Per Erik Sveen, Steinar Lyshaug og Ingebjørg Felde
Vedtektsendring vedr. utlysningsrutiner for årsmøte ble vedtatt.

Årsmelding: