Betingelser for lån av Kjensethuset og Utelivscampen

Merk: Betingelser for lån av Utelivscampen står nederst på siden.

KJENSETHUSET

Husansvarlig er Lars Ligaarden TLF 970 29 562 Epost: larliga@online.no

1. «Sporløs ferdsel” gjelder. Forlat Kjensethuset i samme stand som da du kom, og ta godt vare på inventar og utstyr.

2. Huset er et flerbruks- og aktivitetshus som tilhører Gjøvik kommune, og driftes av Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark. Snertingdal frivilligsentral har samlingsplass i Kjensethuset. Det skal være en åpen og inkluderende møteplass for alle som ønsker å bruke huset til sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter, innenfor arealenes rammer, og til egnet bruk. Det kan ikke foregå aktiviteter som innebærer risiko for skade, eller som utestenger enkelte grupper eller personer. Det legges vekt på at alle skal være velkomne, alle er gode nok, alle skal få blomstre, og “alminnelig folkeskikk” og respekt for hverandre er viktige prinsipper som skal gjelde her. Husregler og bemerkninger på oppslagstavler, med mer, følges.

3. Ansvarlig leietaker må være medlem av Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark: http//snertingdal-narmiljopark.no. Fra februar 2020 åpnes det for utleie til lag, foreninger, bedrifter, skole og barnehage.

4. Forespørsel om leie skjer ved å gå inn på hjemmesida til Snertingdal nærmiljøpark: http//:snertingdal-narmiljopark.no Booking / Kjensethuset.

5. Nøkkelkort kan hentes og leveres tilbake på Snertingdal skole eller utleveres fra husansvarlig i foreningen. Faste brukere kan få egne kort. Valg av nøkkelhenting skal krysses av på booking-skjema ved bestilling.

6. I følge brannvernkrav må leietaker orientere seg med hensyn til oppsatt branninstruks, rømningsveger og slokkeutstyr, og har ansvar for at vanlige rannvettregler overholdes.

7. Pris for leie (2022):

Leie av Huset, for medlemsorganisasjonerfra 26.aug 2021
1-4 timer dag og kveldstid600
1-4 timer fredag kveld /lørdag/søndag800
Over 4 timer – hel dag i uka1200
Over 4 timer lørdag eller søndag1500
Over 4 timer lørdag og søndag (to dager)2000
Leie av Huset for organisasjoner etc uten medlemskap
1-4 timer dag og kveldstid900
1-4 timer fredag kveld /lørdag/søndag1100
Over 4 timer – hel dag i uka1500
Over 4 timer lørdag eller søndag1800
Over 4 timer lørdag og søndag (to dager(2300
Leie av Huset for privatpersoner
Konfirmasjoner og barnedåp3000
Andre private arr.Ingen utleie
Utecamp/Lavvo
Kun utecamp uten bruk av lavvoGratis
Utecampen med tilgang lavvo400

Leieprisen kan for lag og foreninger helt eller delvis betales i form av dugnader /frivilliginnsats i Snertingdal Nærmiljøpark. Timesatsen for dugnad settes til kr 200,- . Valgt oppgjørsform skal krysses av på booking-skjema ved bestilling.

Vipps nr. 112886 SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK

eller konto nr. 1503 71 19706

8. Leietaker har ansvar for at følgende blir gjort og kvittert ut i utleiebok fær huset forlates:

a. All bruk av utstyr skal skje iht. bruksanvisning på stedet. Dette gjelder for eksempel kjøkkenutstyr, TV, film- og datautstyr, osv.

b. Utstyr ryddes tilbake på plass, i skap eller annen fast plass. Låsbare skap skal låses.

c. Rengjøring: Bygget har regelmessig rengjøring for å sikre hygieniske forhold. Likevel må alle leietakere sørge for at kjøkkenet er rengjort etter bruk, at eventuelt søl er vasket bort, alle golv skal støvsuges, og avfall kildesorteres og kastes i dunkene ved musikkbingen.

d. All oppvask skal vaskes i oppvaskmaskinen og ryddes på plass. Bruksanvisning følges.

9. All bruk av Kjensethuset skjer på eget ansvar.

10. Eventuelle uhell eller skader på utstyr eller inventar noteres i utleiebok og meldes til husansvarlig i Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark. Ved eventuell skade vil det bli stilt krav om erstatning. Etter avtale.

11. Ved bruk av uteplassen skal alle løse elementer ryddes inn etter bruk.

UTELIVSCAMPEN

A. «Sporløs ferdsel” gjelder. Forlat Utelivscampen i samme stand som da du kom, og ta godt vare på inventar og utstyr. Rydd før du går.

B. Nøkkel kan hentes og leveres på Snertingdal skole, i skoletida.

C. Det er gratis å låne og bruke utelivscampen. Ansvarlig låner må være medlem av foreningen Snertingdal Nærmiljøpark

D. Småsøppel legges i søppeldunkene som står ute i Utelivscampen. Større avfall må tas med / fjernes.