Betingelser for lån av Kjensethuset og Utelivscampen

Betingelser for lån av Utelivscampen står nederst på siden

KJENSETHUSET

Huset er ikke klart til utleie enda! Husreglene nedenfor er foreløpige.

1. “Sporløs ferdsel” gjelder. Forlat Kjensethuset i samme stand som da du kom, og ta godt vare på inventar og utstyr.

2. Huset er et flerbruks- og aktivitetshus som tilhører Gjøvik kommune, og driftes av Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark. Snertingdal frivilligsentral har samlingsplass i Kjensethuset. Det skal være en åpen og inkluderende møteplass for alle som ønsker å bruke huset til sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter, innenfor arealenes rammer, og til egnet bruk. Det kan ikke foregå aktiviteter som innebærer risiko for skade, eller som utestenger enkelte grupper eller personer. Det legges vekt på at alle skal være velkomne, alle er gode nok, alle skal få blomstre, og “alminnelig folkeskikk” og respekt for hverandre er viktige prinsipper som skal gjelde her. Husregler og bemerkninger på oppslagstavler, med mer, skal følges.

3. Ansvarlig leietaker må være medlem av Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark.

4. Nøkkelkort kan hentes og leveres tilbake på Snertingdal skole. Faste brukere kan få egne kort.

5. Pris for leie:

  • Dagtid, ettermiddag og kveld: Kr. x for foreninger / voksne. Kr. x,- for arrangement for barn og unge
  • Heldags arrangement: Kr. x,- for foreninger / voksne. Kr. x,- for arrangement for barn og unge.
  • Helgearrangement: Kr. x,- , eller etter avtale

Betaling til:

Vipps nr. 112886 SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK

eller konto nr. 1503 71 19706

6. Utstyr ryddes tilbake på plass, i skap eller annen fast plass. Låsbare skap skal låses.

7. Rengjøring: Bygget har regelmessig rengjøring for å sikre hygieniske forhold. Likevel må alle leietakere sørge for at kjøkkenet er rengjort etter bruk, at eventuelt søl er vasket bort, alle golv skal støvsuges, og avfall kildesorteres og kastes i anviste dunker.

Utesko skal ikke brukes inne i huset! Utesko settes i ei av skohyllene i gangen / garderoben.

8. All oppvask skal vaskes i oppvaskmaskinen og ryddes på plass. Bruksanvisning følges.

9. All bruk av utstyr skal skje ihht. bruksanvinsning på stedet. Dette gjelder for eksempel kjøkkenutstyr, TV, film- og datautstyr, osv.

10. All bruk av Kjensethuset skjer på eget ansvar.

11. Eventuelle uhell eller skader på utstyr eller inventar meldes til Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark. Eventuell erstatning etter avtale.

12. Ved bruk av uteplassen skal alle løse elementer ryddes inn etter bruk.

UTELIVSCAMPEN

A. “Sporløs ferdsel” gjelder. Forlat Utelivscampen i samme stand som da du kom, og ta godt vare på inventar og utstyr. Rydd før du går.

B. Nøkkel kan hentes og leveres på Snertingdal skole, i skoletida.

C. Gratis lån. Ansvarlig låner må være medlem av foreningen Snertingdal Nærmiljøpark

D. Småsøppel legges i søppeldunkene som står ute i Utelivscampen. Større avfall må tas med / fjernes.