Kontakt

For å legge til rette for best mulig samarbeid kan alle faste brukere også legge kontaktinformasjon her:

Styret i foreningen Snertingdal Nærmiljøpark:

Leder:  Ole Seegaard: tlf. 959 81 601  e-post: ole.seegaard@gmail.com

Kasserer:  Lars Ligaarden: tlf. 970 29 562  –  epost:  larliga@online.no

Sekretær:  Per Erik Sveen: tlf. 918 33 843  –  per-erik.sveen@gjovik.kommune.no

Hanne Aaberg Fougner: tlf. 953 63 359

Steinar Lyshaug: tlf. 996 37 311  –  steinar.lyshaug@gmail.com

Eli:

Ingebjørg Felde: tlf. 415 94 220  –  epost:  ingebjorgfelde@hotmail.com

SNERTINGDAL FRIVILLIGSENTRAL:   www.gjovik.frivilligsentral.no