Kategorier
Nyhet

Bygdeutvikling og innbyggerundersøkelse

Ei bygdeutviklingsgruppe for Snertingdal ble etablert før jul, og har startet opp arbeidet med å legge til rette god utvikling i Snertingdal. Grunnleggende i dette arbeidet er å involvere alle innbyggerne i dala, og derfor startes det opp med en brukerundersøkelse per sms. Her skal alle få komme med ønsker og synspunkter på Snertingdals utvikling.
Gruppa er foreløpig bredt sammensatt, med ungdom og eldre, folk fra næringsliv, politikere og privatpersoner, og de fleste er medlemmer i ulike lag og foreninger. De skal styre og koordinere tiltak, ønsker og ideer.
Det første tiltaket er utviklingen av ny hjemmeside med informasjon om Snertingdal og alle aktiviteter som fins her.

Så snart som mulig skal flest mulig involveres: næringslivet, lag og foreninger, skole, barnehage og Hjemmet.