Kategorier
Nyhet

Bygdeutvikling – Åpent møte – hvordan kan vi utvikle bygda vår?

Gjøvik kommune er med i et prosjekt for stedsutvikling over hele landet. Ei bygdeutviklingsgruppe for Snertingdal ble etablert før jul, og har startet opp arbeidet med å legge til rette for at alle som ønsker kan engasjere seg.

Kickoff – folkemøte ble en fantastisk kveld og en fantastisk start på en utviklingsprosess.

Kom med innspill, og del din mening! Det var oppfordringen foran det åpne folkemøtet på Snertingdal skole på valentinskvelden 14. februar. Nærmere 200 engasjerte snertingdøler klemte seg sammen i Storstua og fulgte oppfordringen. Rundt 600 innbyggere og hytteeiere hadde allerede 16. januar svart via sms på en innbyggerundersøkelse der spørsmålene var hva snertingdøler er mest stolte av i bygda, hva som bør forbedres, og hvor favorittstedet ligger. 

I samarbeid med Bylab ønsket bygdeutviklingsgruppa i Snertingdal velkommen til Kickoff for en offensiv der bygda i sammen vil jobbe for at Snertingdal fortsatt skal være et godt sted å bo for både småbarnsfamilier, ungdom, arbeidsfolk og eldre.

Ordfører Anne Bjertnæs holdt innledende tale og snakket varmt om alle kvalitetene ved Snertingdal, men også om utfordringene vi står overfor. 

Ungdommen var godt representert, og ungdomsskoleelevene Alma Nordseth Ulvesveen og Ingrid Nordseth tok publikum med på TikTok- tur gjennom Snertingdal.

Med kaffe og kaker kom idemyldringen rundt gruppebordene i gang, og Anne Marthe Dahl Zetterwall og Merethe Hveem presenterte resultatene fra innbyggerundersøkelsen. Snertingdøler er glad i naturen, stille vatn, badeplasser og flotte skiløyper. Men mange har også sentrum – «kommun» som yndlingssted, i tillegg til heimen vår. Vi ønsker oss et nytt og fint omsorgssenter, og møteplasser for ungdommen. Utover kvelden ble det skrevet opp lister med ideer og innspill, og neste folkemøte er allerede avtalt.

Ole Seegaard i bygdeutviklingsgruppa oppfordret flere til å bli med, og innen kvelden var omme hadde mange meldt seg på. Det lover godt for det videre arbeidet.

Det første tiltaket er allerede igangsatt: utviklingen av ny hjemmeside med informasjon om Snertingdal og alle aktiviteter som fins her. Gå inn på: snertingdal.no!

Utsendelse av innbyggerundersøkelse på sms: