Kategorier
Nyhet

Det nye FLERBRUKSHUSET er i ferd med å ta form

De som har gått forbi Kjenset i det siste har nok sett at det har kommet opp et nytt bygg. Det nye «Kjenset», flerbrukshuset begynner å ta form. Vi regner med at det er ferdig til sommeren, og håper det blir en åpen møteplass for alle, og et fint tilskudd til nærmiljøparken. Dyktige entreprenører har siden før jul gjort, og gjør, en veldig god jobb med bygget.

Byggeprosessen så langt:

 • R3 og Snertingdal Bygg- og Graveservice sanerte og rev det gamle huset
 • Snertingdal Bygg- og Graveservice utførte gravearbeidene
 • Byggservice Innlandet er totalentreprenør og bygger det nye huset

Det nye flerbrukshuset vil få et hjemlig preg. Det vil inneholde stue, kjøkken, toaletter og garderobe, foruten uteplass.
Snertingdal Frivilligsentral skal ha sin base i huset, og det vil derfor være naturlig at aktiviteter koordinert herfra vil være i huset. De fleste lag og foreninger i bygda ønsker dessuten å bruke det nye flerbrukshuset som møte-, kurs- og konsertlokale.

Ei gruppe vi håper særlig vil ta i bruk huset er barn og unge. Vi håper rett og slett at det nye flerbrukshuset skal bli «ungdommens hus» i Snertingdal! Naturlige samarbeidspartnere er Ung i Gjøvik og FAU.

«For mange ungdommer i Snertingdal er skolen den eneste sosiale arenaen» Dette sitatet fra en erfaren ungdomsskolelærer i Snertingdal viser, slik vi ser det, potensialet i å etablere et nytt hus og en ny arena, hvor ungdom og barn, men også voksne – ALLE – kan møtes. Og dette er en utfordring vi ønsker å ta på alvor. Vennskap gir god psykisk helse, og vi ønsker å bygge en møteplass hvor vi bidrar til økt vennskap mellom folk.

 • Foreldrestyrte aktiviteter: Åpent hus.
 • Frivilligsentral-koordinerte aktiviteter
 • Ung i Gjøvik-styrte aktiviteter: Ulike aktiviteter. Åpent for alle!
 • Besteforeldrestyrte aktiviteter: Åpent hus.
 • Skolestyrte aktiviteter: Gruppeaktiviteter og praktisk undervisning, utvidet læringsarena.
 • Barnehagestyrte aktiviteter: Gruppeaktiviteter og lek, utvidet læringsarena.
 • Foreningsstyrte aktiviteter: Fysisk aktivitet, korps, kor, dans og drama, frilutsliv mm.

Det nye flerbrukshuset skal ikke være en konkurrent til andre forsamlingslokaler i bygda, slik som Idrettshallen, Lindheim, Skogtun og Tabor.  Disse er store, private lokaler som ikke kan leies innenfor barn og unges finansielle rammer. Et flerbrukshus i Snertingdal Nærmiljøpark, med gratis-tilbud, skal være et supplement til de andre forsamlingslokalene i bygda.

Aktiviteter kan være:

 • Fysisk aktivitet og lek for barn, uavhengig av en bestemt idrett, vil også være en del av aktivitetstilbudet. Det ligger godt til rette for utendørs-innendørs-kombinasjoner.-
 • -Aktivitetene kan være enkle, så som spill, film, dans, kor, lek, matlaging, strikking, etc. Det viktigste er at de kan møtes og bare være den de er, i en sosial sammenheng. Ung i Gjøvik og FAU ved Snertingdal skole vil være naturlige støttespillere.
 • Utveksling av kunnskap mellom generasjonene er noe vil ønsker å ta på alvor. Besteforeldrestyrte aktiviteter kan også være av typen «åpent hus», med matkurs, håndverkskurs, strikkekurs, i bytte mot datakurs, etc.
 • «Støttefunksjon» (kjøkken, garderobe og toalett) for uteanleggene og enkelte større arrangement. Det ligger godt til rette for kombinerte utendørs-innendørs-aktiviteter.

Bilder: