Kategorier
Nyhet

Etter skoletid videreføres i samarbeid med Frivilligsentralen

Hurra! Etter skoletid videreføres i samarbeid med Frivilligsentralen! Fram til sommeren vil Anette og Inger Karin være leder annenhver gang, fortsatt ha åpent 2 dager i uka.
Ved utgangen av 2023 var det første Etter-skoletid-prosjektet formelt avsluttet, og det siste året har det vært jobbet intenst med muligheter for videreføring av dette populære og viktige tilbudet til barn fra 5. trinn og oppover.

Karin Lønnum har ledet og bygd opp «Etter skoletid» siden det startet høsten 2019. Da fikk Snertingdal Nærmiljøpark tildelt midler fra BUFdir til et treårig prøveprosjekt for et lavterskeltilbud for barn og unge i Snertingdal. Ganske raskt satte pandemien en midlertidig stopper for oppstarten, men BUFdir godtok prosjektforlengelse, og midlene rekker nå fram til sommeren. Deretter er det uvisst. Det jobbes med å finne stabil finansiering framover. Men utfordringen er å finne midler som kan brukes til drift, samtidig som det paradoksalt nok fins mange søkbare midler til nye tiltak.

Inger Karin forteller at alle elevene på 5.- 8. trinn inviteres til Kjenset-huset mandager og tirsdager, oppdelt i grupper. De går den korte vegen fra skolen. Først spiser de sammen. Noen sier de har glemt å spise hele dagen, og endelig har de ro til å sitte rundt bordet og nyte maten. I dag har de spist risengrynssuppe som faktisk pleide å være julekveldsmeny i gamledager. Inger Karin planlegger og lager variert mat fra bunnen. Ingen ultraprossessert mat her.

Noen setter på musikk og danser litt på stuegulvet. «Etter skoletid» er et viktig tilbud for barn og unge i Snertingdal. Det tar tid å bygge opp et slik miljø. Nå gleder hvert årskull seg til å begynne her, etter at de ikke går på sfo lenger. Og nå vil de gjerne fortsette, også når de går på ungdomsskolen. Det er verdifullt. Nettopp i ei bygd med spredt bebyggelse og lange avstander, foreldre som ikke er hjemme før i 5-tida, og med færre fritidstilbud enn på større plasser, er dette noe som gir barna integrering, sosialt samvær med venner og trygge voksne. Sammen skaper de gode barndomsminner.