Kategorier
Info

INNKALLING ÅRSMØTE Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark


INNKALLING

ÅRSMØTE FOR ÅRET 2017

Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark

   Snertingdal skole, auditoriet,  mandag 20.mars 2017  kl 1900

 SAKSLISTE 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2016
 3. Regnskap 2016
 4. Budsjett/arbeidsplan 2017
 5. Fastsette kontingent for 2017
 6. Valg
 7. Orientering om planer for 2017
 • Samarbeidsavtale med Gjøvik kommune
 • Oppgradering og påbygg hovedbygning
 • Svetteløype
 • Dugnadsgruppe
 1. Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen  tirsdag 14.mars 

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Lag og foreninger som er medlemmer i foreningen har stemmerett gjennom de personene som er utpekt som representanter fra vedkommende organisasjon.

Antall representanter som har stemmerett fra den enkelte organisasjon reguleres slik:

1-20 medlemmer                     1 representant har stemmerett

21-50 medlemmer                    2 representanter har stemmerett

Over 50 medlemmer                 3 representanter har stemmerett

Vel møtt til årsmøte! 
Ta gjerne med deg andre som er interessert i å utvikle et godt nærmiljø i Snertingdal! 
Hilsen Styret

Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:

Snertingdal nærmiljøpark

v/Anne Toril Klette, Nøssvegen 1 A, 2838 Snertingdal

e-post: anne.toril.klette@gmail.com 

Styret ber om at adresseendringer etc meldes til kasserer Lars Ligaarden, Øverrovegen 575,  2838 Snertingdal

e-post: larliga@online.no