Kategorier
Nyhet

Invitasjon til årsmøte i foreningen Snertingdal nærmiljøpark 26. april kl. 19.00

Vel møtt til årsmøte i flerbrukshuset på Kjenset!

De siste årene har det på grunn av pandemien ikke blitt krevd inn medlemskontingent. Alle som var medlemmer før pandemien, eller er blitt registrerte medlemmer, har stemmerett.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2021
 3. Regnskap 2021
 4. Budsjett/arbeidsplan 2022
 5. Valg og fastsettelse av godtgjørelse
 6. Vedtektsendring

§ 8 lyder i dag: «Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.»

Forslag til endring §8: «Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen eller på digitale plattformer.  Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret med frist som styret selv fastsetter.»

 • Orienteringssaker
 • Frivillighetssentral i Snertingdal
 • Prosjektet «Etter skoletid»
 • Utleie av flerbrukshuset
 • Andre tiltak i Nærmiljøparken i 2022
 • Innkomne saker

Alle som har vært registrert som medlemmer tidligere år har stemmerett 

Lag og foreninger som er medlemmer i foreningen har stemmerett gjennom de personene som er utpekt som representanter fra vedkommende organisasjon. 

Antall representanter som har stemmerett fra den enkelte organisasjon reguleres slik:

            1-20 medlemmer                     1 representant har stemmerett

            21-50 medlemmer                    2 representanter har stemmerett

            Over 50 medlemmer                 3 representanter har stemmerett

Vel møtt til årsmøte! 
Ta gjerne med deg andre som er interessert i å utvikle et godt nærmiljø i Snertingdal!

Saker til årsmøtet sendes leder Anne Toril Klette på epost: anne.toril.klette@gmail.com innen mandag 25.april