Parken

Snertingdal Nærmiljøpark er et åpent, offentlig tilgjengelig friluftsområde for alle, eid av Gjøvik kommune. Parken omfatter bygningene, hagen, utelivscamp’en, treningspark og tursti, badestrand, jordet og strandlinja til småbruket Kjenset.

Alle aktiviteter i nærmiljøparken skal skje etter prinsippet om «SPORLØS FERDSEL»!    All ferdsel skjer på eget ansvar!

Adkomstvegen til Snertingdal Nærmiljøpark tar av fra Nøssvegen, forbi Skonnordtjernet barnehage. Inntil uthuset ligger en liten parkeringsplass, og rullestolbrukere kan også parkere og snu ved vegen ovenfor badestranda.  Bolighuset og uthusene på Kjenset er en del av anlegget, men hovedsakelig er området tilrettelagt for ulike former for friluftsliv. Snertingdal Nærmiljøpark består av følgende anlegg:

TUFTEPARKEN

Tufteparken består av 10 treningsstasjoner, plassert i terrenget mellom musikkbingen og skolens uteareal, i nærheten av ballbingen. Byr på muligheter for variert og kreativ lek, men er først og fremst bygd for et eget konsept for styrketrening med egen kropp/kroppsvekt. Ved parken er det slått opp plakat som viser mulige øvelser på de ulike installasjonene. Dessuten er det mulig å laste ned en egen App, og det er ofte organiserte aktiviteter og «kurs og opplæring» for interesserte. Tufteparken i Snertingdal Nærmiljøpark har egen Facebook-side, der informasjon legges ut.

UTELIVSCAMP’EN

Utelivscamp’en består av lavvo med plass til 25-30 personer og gapahuk. Lavvoen har elektrisk grunnoppvarming i tillegg til vedovn. På uteplassen mellom lavvoen og gapahuken er det mulighet for ulike utendørs aktiviteter, og leirplassen med grill og bålpanne kan benyttes til matlaging og bålkos. Nøkkel til lavvoen hentes på Snertingdal skole. Det er gratis å låne Utelivscampen, og den kan bookes under nedtrekksmenyen «Booking».

KJENSETHUSET

Kjensethuset er et offentlig aktivitets- og flerbrukshus. Det er egnet som møte-, kafè- og klubblokale, ikke minst for barn og ungdom. Det kan romme grupper på inntil ca. 30 personer, evt. flere dersom det gjelder arrangement som foredrag eller konserter.

Husansvarlig er Lars Ligaarden:   tlf. 970 29 562  –  epost:  larliga@online.no

Frivilligsentralen i Snertingdal har samlingspunkt her, og lag og foreninger vil stå for mye aktivitet framover. Anne Toril Klette er frivillig-koordinator i Snertingdal. I Kjenset-huset kan det holdes kurs og her ser en for seg at skole, barnehage, privatpersoner, lag og foreninger kan disponere rommene etter behov. Det skal være en åpen møteplass for hele bygda.

Kjenset-huset ble tatt i bruk høsten 2019, med oppstart av «etter skoletid»-tilbud for elever på 5-7. trinn og 8.-10. trinn. Tilbudet ledes av Inger Karin Øversveen Lønnum, med hjelp av frivillige. Kjensethuset er et helt nytt bygg, med stue, kjøkken, garderobe, dusj og rullestoltilgjengelig toalett. Kjensethuset kan for en billig penge leies, forutsatt at ansvarlig leietaker er medlem i Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark. Leie kan også «betales» i form av dugnad. Se nedtrekksmeny «Booking» og «Betingelser for lån av Kjensethuset».

MUSIKKBINGEN

Musikkbingen er en lydisolert og innredet container med øvingslokale for musikere og musikkgrupper. Her fins per i dag et trommesett og en microfon, med forsterker og høyttaleranlegg, samt et Hammond-orgel. Utover dette må musikerne ha med egne instrumenter og utstyr. Musikkbingen kan leies etter avtale med Ung i Gjøvik eller Lars Ligaarden, til faste tider. Ta kontakt med Lars eller UNG I GJØVIK, for nærmere informasjon og bestilling.

UNG I GJØVIK / fritid Snertingdal: http://www.ungigjovik.no/fritid-snertingdal  –

epost:  ungdom@gjovik.kommune.no

Lars Ligaarden, tlf. 970 29 562   Epost: larliga@online.no

 BADESTRAND OG BRYGGE

Badestrand med brygge, spisebord, samt toalett / garderobe gir sommerstid mulighet både for en dukkert i Skonnordtjernet, fisking og båt- og kanoaktiviteter. Det er anlagt vei ned til stranda for tilgjengelighet for rullestolbrukere. Obs! Avfall kastes i søppelkassene!

 BULDRESTEINEN

Buldresteinen gir klatreutfordringer, uten behov for tau eller sele. Sikkert fallunderlag.

LÅVEN OG GARASJEN

Låven og garasjen er foreløpig et lagerareal, men vil kunne benyttes til andre aktiviteter. Snekkerarbeid på låven er et prosjekt for arbeidslivsfag-gruppa på ungdomsskolen.

TURVEGER

Vegen langs jordet er nå knyttet sammen med ny tursti langs Skonnordtjernet. Turstien starter ved badeplassen (bak garderobe-/toalttbygget) og ender opp ved Nøssvegen. Avstikkere opp til barnehagen og utelivscamp’en gir flere muligheter for å gå små rundløyper. Tarzanskogen er tenkt opparbeidet i krattet ned mot Skonnordtjernet, langs turstien. Dette prosjektet trenger finansiering, men er tenkt ferdigstilt de nærmeste åra.

JORDET

Sommerstid blir  jordet høstet. Vinterstid kan det benyttes som akebakke.