Kjensetforeningen

kjenset-83

FORENINGEN «SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK»

30.11.2015 ble foreningen «Snertingdal Nærmiljøpark» stiftet. Det ble vedtatt vedtekter for foreningen og det ble valgt styre. Foreningen skal legge til rette for godt samarbeid mellom brukerne av Snertingdal Nærmiljøpark, og for å sikre drift og videreutvikling av anlegget, i samarbeid med eier, Gjøvik kommune. Alle som har interesse av å bruke nærmiljøparken, slik som lag og foreninger, institusjoner og enkeltpersoner, kan melde seg inn i foreningen.

Du kan bli medlem ved å betale inn medlemskontigent. Merk innbetalingen med navn.   Evt. kontakt kasserer Lars Ligaarden, tlf. 970 29 562. Epost: larliga@online.no

Medlemsskap bekreftes ved at man betaler årlig kontingent til konto nr. 1503 71 19706  eller VIPPS nr. 112886 Snertingdal Nærmiljøpark

Enkeltmedlem:             Kr. 50,-

Familie:                          Kr. 100,-

Forening:                       Kr.  300,-

Foreningen velger styre og bestemmer regler for bruken av Snertingdal Nærmiljøpark. Styret skal bestå av 5 representanter og 2 vararepresentanter.

Nåværende styre består av:

Ole Seegaard (leder), Lars Ligaarden (kasserer), Per Erik Sveen (sekretær), Hanne Aaberg Fougner, Svin Erik Sell, Eli, Steinar Lyshaug og Ingebjørg Felde.

Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene og har eget organisasjonsnummer.

HISTORIKK

Lokale initiativtakere hadde i flere år ivret for et friluftsområde sentralt i Snertingdal da Gjøvik kommune i 2012 kjøpte småbruket Kjenset. En gave på kr 75.000,-, øremerket ny lavvo, fra Sanitetsforeningen i forbindelse med deres 100-årsjubileum, satte fart i planene. Kjenset ligger i gangavstand fra Snertingdal skole, Skonnordtjernet barnehage, Pinsberget boligfelt, Snertingdal alders- og sjukeheim, aldersboligene og «Kommun». Eiendommen ligger dessuten idyllisk og solvendt ved Skonnordtjernet, med rike muligheter for ulike former for fysisk aktivitet, friluftsliv og andre kulturaktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre.

Arbeidsgruppa for Kjenset har siden 2012 arbeidet med planer for utvikling av nærmiljøparken og finansiering av nye anlegg. Dette arbeidet har resultert i at Snertingdal Nærmiljøpark har mottatt tilskudd og gaver fra bl.a. Gjensidigestiftelsen, Gjøvik kommune, Sanitetsforeningen, Spillemidlene og andre offentlige og private ordninger og stiftelser, med et foreløpig budsjett på ca. 5 mill. kr.

Illustrasjonen nedenfor viser kartet som lå til grunn for at Gjøvik kommune omdisponerte deler av eiendommen Kjenset fra LNF til offentlig formål i den arealdelen til revidert kommuneplan. Gjøvik kommune har dessuten gjort vedtak om å bevilge årlige driftsmidler for Snertingdal Nærmiljøpark.

Kjenset situasjonsplan140820