Kategorier
Nyhet

Medlem i foreningen Snertingdal Nærmiljøpark?

Ønsker du å støtte opp om Snertingdal Nærmiljøpark?

Ønsker du å være med og bestemme videreutviklingen av parken og anleggene?

Alle som har interesse av å støtte nærmiljøparken  –  enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner som skolen og barnehagen, kan nå bli medlemmer i foreningen.

Foreningen Snertingdal Nærmiljøpark skal legge til rette for godt samarbeid mellom brukerne av Snertingdal Nærmiljøpark, og sikre drift og videreutvikling av anlegget, i samarbeid med eier, Gjøvik kommune.

Medlemsskap bekreftes ved at man betaler årlig kontingent til konto nr. 1503 71 19706.

Enkeltmedlem:             Kr. 50,-

Familie:                          Kr. 100,-

Forening:                       Kr.  300,-

Foreningen velger styre og bestemmer regler for bruken av Snertingdal Nærmiljøpark.

KjensetStHans-20150623-4