Kategorier
Nyhet

Ny Tuftepark og ny tursti langs Skonnordtjernet er ferdig til bruk!

Mange har allerede lagt merke til «treningsapparatene» i skogen mellom skolen og nærmiljøparken, og mange har nok også lurt på hvordan de kan brukes! Ungene improviserer, og kanskje har noen prøvd seg på noen «pushups» og «hangups»… I sommer har den nye Tufteparken kommet på plass. Snertingdal Bygg- og Graveservice AS har stått for fundamenterings- og monteringsarbeidene. Apparatene trenger store sikkerhetssoner, og terrengtilpassingen har derfor vært utfordrende. Nå framstår anlegget som variert, med 10 ulike stasjoner  –  noen langs stien og noen inne i skogen. Beliggenheten gjør at skoleelevene bruker det i friminuttene og i gymtimene. Etter hvert som gras og skog vokser til vil det skjules mer av vegetasjonen.

TufteApparatMusikkbingenTufteApparat mot tjernet

Anlegget kan brukes av alle! Plakat ute i terrenget viser en oversikt over mulige øvelser på de forskjellige stasjonene, og det er mulig å laste ned en tilhørende trenings-App. Til våren skal det dessuten arrangeres kurs i hvordan man trener i Tufteparken, slik at trenere, mosjonister, lærere, osv kan bli nøkkelpersoner for parken. Treningstips ligger ute på internet, bl.a. på Tufteparken.no.

TufteApparatFuruTuftePlakat

TufteApparat1FundamenterTufte

Mange har også tatt i bruk den nye turstien langs Skonnordtjernet og gleder seg over at gangvegen langs jordekanten er gruset og satt i stand i sommer. Fine bilder på sosiale medier røper folk går på tur her allerede!

GravemaskinerSti2StiFinest