Kategorier
Nyhet

Fotokonkurranse

Kategorier
Nyhet

Etter skoletid

Etter skoletid har åpent, tross koronatider. 5.-7. trinn er blitt husvarme på Kjenset, og trives godt. Ved å deles i 2 grupper ivaretas smittevern, med henholdsvis mandag og torsdag som faste dager. Som bildene viser er det ulike aktiviteter på programmet, og denne gangen var det kålruletter på menyen. Ungdomsskoleelevene har foreløpig ikke hatt interesse. […]

Kategorier
Nyhet

Gratis medlemsskap i 2020

Det vil ikke bli krevd inn medlemskontingent i Foreninga Snertingdal Nærmiljøpark for 2020.

Kategorier
Nyhet

Etter skoletid-tilbudet tar ei pause. Vi følger «føre-var-prinsippet».

Etter- skoletid har hatt åpent hus i Nærmiljøparken for elever på skolen i hele høst. Gruppene er mindre, og 5.-7. trinn er fordelt på to ettermiddager. Inger Karin og flere frivillige voksne har lagt til rette for trygt opphold og mange aktiviteter. Ungdommene har kost seg og hjelper til med både matlaging og andre gjøremål. […]

Kategorier
Nyhet

ÅRSMØTE 2020 – Torsdag 18. juni, kl. 19.00., i Kjenset-huset: Innkalling til årsmøte i foreninga Snertingdal Nærmiljøpark

Velkommen til forsinket årsmøte i foreninga Snertingdal Nærmiljøpark! SAKSLISTE  Godkjenning av innkalling og saksliste  Årsmelding 2019  Regnskap  2019  Budsjett/arbeidsplan 2020  Fastsette kontingent for 2020  Valg  Vedtektsendring i § 7 «Tillitsvalgtes godtgjørelse»  Nåværende vedtekter:   Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan få godtgjort for kostnader i forbindelse med vervet. Slike kostnader må godkjennes av styret i forkant.  Forslag til ny […]

Kategorier
Nyhet

Korona-tiltak ved utleie av Flerbrukshuset i Snertingdal Nærmiljøpark

NHOs råd til serveringsbedrifter – tilpasset til bruk også ved møtevirksomhet i flerbrukshuset i Snertingdal nærmiljøpark  Den personen som er anvarlig leietaker sørger for at rådene blir fulgt.  Maks 20 personer i lokalet.  Husk 1 meters avstand mellom gjestene  Gjester oppfordres til å vaske hendene ved ankomst.   Antibac på sprayflaske skal være er tilgjengelig-  Unngå at mat står fremme slik at gjester […]

Kategorier
Nyhet

Dugnad torsdag 11. juni, fra kl. 18.00

Velkommen til vårens ute-dugnad! Sommersesongen nærmer seg, og det er behov for litt utendørs rydding, brygga skal settes ut, og vi skal så blomster- og grasfrø i de nye skråningene. Ta gjerne med deg egen jernrive.

Kategorier
Nyhet

Vinteraktivitetsdag

Kategorier
Nyhet

Reportasje fra offisiell åpning av Kjenset-huset i Gjøvik Blad

Hyggelig oppmerksomhet i avisen!

Kategorier
Nyhet

Åpning av Kjenset-huset DEL 2: ÅPEN DAG – ÅPENT HUS

Søndag 2. februar 2020 fra kl. 14.00 ble det arrangert åpning av det nye Kjenset-huset – DEL 2. Alle var invitert til åpent hus, omvisning , kaffe og kaker, kombinert med aking og grilling ute på jordet. Strålende sol bidro til en fin akedag for store og små, og mange var innom huset i løpet […]