Kategorier
Nyhet

Prosjekt låven

På låven foregår det antikvarisk restaurering om dagen – etter alle kunstens regler! Arbeidslivsfaggruppa på ungdomsskolen er i gang med restaurering av låvegolvet. Etter at råtne stokker  –  stolper, bjelkelag og golvbord  –  er skiftet ut, skal det males med hjemmekokt maling etter gammel oppskrift. Spennende prosjekt og imponerende arbeid av lærer og elever! Verdifull kunnskap og ferdigheter formidles til unge håndverkere!