Kategorier
Nyhet

Snertingdal Nærmiljøpark stiftet som forening

Milepæl for Snertingdal Nærmiljøpark! Prosjektgruppa erstattes nå av ei forening, der alle som ønsker det kan få medlemskap. Det ble et positivt og konstruktivt stiftelsesmøte på skolen mandag 30.11., der det kom fram mange gode ideer og innspill. Dette lover godt for framtida! Per Erik Sveen og Svein Erik Hasle fortalte blant annet at elevene daglig «stikker bort på Kjenset», og at skolen har planer om å bruke området som en utvidet læringsarena. Produksjon av mat, lokal historiekunnskap, naturkunnskap og fysisk aktivitet vil kunne erfares og formidles på mange måter her. Musikklivet i bygda har planer om arrangementer og øving, Ung i Gjøvik og Jeger og Fisk vil bruke området til ulike ungdomsaktiviteter og bygdekvinnelaget har neste år tema «fysisk aktivitet og helse», og ser for seg å benytte anlegget i den sammenhengen.

Lars Ligaarden innledet med en orientering om status og økonomi, og la fram prosjektgruppas tanker om vegen videre og om den nye foreninga. Stiftelsesmøtet vedtok vedtekter og valgte styre. Styret vil bestå av 5 representanter og 2 vararepresentanter: Anne Toril Klette (leder), Lars Ligaarden (kasserer), Per Erik Sveen, Jan Grøterud, Magne Myrheim, Steinar Lyshaug og Ingebjørg Felde.

IMG_7239FullSizeRender (12) FullSizeRender (13) IMG_7243