Kategorier
Nyhet

Stiftelsesmøte i januar 2015

Vi hadde møte i arbeidsgruppa denne uka. Der jobber vi blant annet med etablering av foreninga «Snertingdal Nærmiljøpark», planlegging av Tarzanløypa og oppussing av huset på Kjenset. Det tas sikte på å arrangere stiftelsesmøte for foreninga i januar, og vi håper at alle som er interessert i å bruke nærmiljøanlegget vil bli med som medlemmer. Foreninga Snertingdal Nærmiljøpark skal på sikt organisere, ta vare på og videreutvikle nærmiljøanlegget.

Referat møte i prosjektgruppa for Snertingdal nærmiljøpark

Tidspunkt: Onsdag 5.november 2014 kl 1700
Sted: Kjenset

Til stede: Anne Toril, Ingebjørg, Jan og Lars
Meldt forfall: Trude

1. Status byggeaktiviteter
• Økonomi
o Ramme for utbedring etc hovedbygning – kr 200.000.-
• Låsesystem
o Avventer til vi har nye dører på plass i hovedbygningen. Vi får klare oss med ordinære nøkler så lenge
• Lavvoutbedring
o Finstad har lovet å komme for å se på feil/mangler + levere nye krakker
• Planlegging av Jungelklatreløype
o Lars har vært i kontakt med Tove Lund i Marte Svennerud AS på Helgøya – skal ha et møte for å få praktiske tips vedr. oppsett av søknad om nærmiljøanlegg.
o I tillegg mulig befaring på Eik skole i Tønsberg
o Forslag sendes ut til høring
o Anne Toril har fått tips om at Statoil deler ut midler som kan være aktuelle i denne sammenhengen.Lars       sjekker.

2. Videre framdrift ombygging og oppussing hovedbygning
a. Vi har hatt Gunvor Jøranli fra byggesak på befaring. Signaliserte at det er behov for div. dispensasjon for å få godkjent hovedbygningen. Vi må ha en ansvarlig søker – og bruker JAF til dette. Ingebjørg har gjort avtale i JAF og utarbeider saken
b. Ingebjørg la fram foreløpig tegning (se vedlegg til referatet) og fikk positive tilbakemeldinger på den:
i. Forslag om å flytte det lille toalettet ut i eksisterende vindfang og lage ny hovedinngang fra sør.
ii. Kjøkkenet kan utvides med det arealet som er avsatt til toalett på tegningen – plass til kjøleskap etc.
iii. Behov for takoverbygg over ny inngangsdør
c. Ingebjørg jobber videre med tegningen og forbereder byggesøknad med nødvendige søknad om dispensasjon
d. Vi setter inn ei dør i eksisterende åpning inn til kjøkken/stue – slik at bygget er seksjonert i forbindelse med bruk av toalettet for lavvo- og musikkbingebrukere. Jan ser på dette

3. Forslag til vedtekter
a. Lars gikk i gjennom forslag til vedteketer og fikk tilbakemeldinger og endringsforslag. Vedtektene omarbeides ut fra dette
b. Forslag til vedtekter sendes til personer som ble utpekt som gruppe på åpent møte på skolen i vår.
c. I tillegg tar Lars en runde med aktuelle personer i Gjøvik kommune for å få innspill på vedtektene – blant annet den rollen som kommunen er tiltenkt i foreningen.

4. Dato for stiftelsesmøte
a. Lurt å vente til i januar – vi tar sikte på stiftelsesmøte i midten av januar 2015

5. Eventuelt
a. Mulig bygging av ny garasjedel.
b. Endring i bemanningen i u-avdelingen. Lars drøfter situasjonen med Bjørg Mallasvik
c. Brygge og benker må ordnes før vinteren. Lars og Jan ordner dette i helga.
d. Mulig akedag i romjula. Vi ser nærmere på dette neste gang
e. Behov for lyssetting av jordet. Lars kontakter Espen for en midlertidig løsning

6. Neste møte
a. Onsdag 10.desember kl 1700
b. En juleavslutning i etterkant av møtet!