Kategorier
Nyhet

VEGEN VIDERE – STIFTELSE AV FORENING, MANDAG 30.NOVEMBER KL.19.00

StiFinestAlle interesserte inviteres mandag 30.november, kl. 19.00, til Snertingdal skole for å stifte foreningen «Snertingdal Nærmiljøpark». Stiftelsesmøtet velger styre og vedtar vedtekter for foreningen, men det vil også være muligheter for å stille spørsmål eller komme med ideer og innspill til hvordan nærmiljøparken kan drives og utvikles videre framover. Lars Ligaarden vil informere om status for parken.

Nærmiljøparken eies av Gjøvik kommune og støttes med årlige driftsmidler, men skal styres og videreutvikles lokalt her i Snertingdal, i samarbeid med Gjøvik kommune. Videreutvikling og styring av nærmiljøparken vil være oppdraget til foreningen «Snertingdal Nærmiljøpark». Fram til nå har det vært ei arbeidsgruppe, ledet av Lars Ligaarden, som har fått på plass utelivscamp, musikkbingen, badeplass, buldrestein, gangveger og, nå i sommer/høst, utebelysning og Tufteparken.

Aktuelle prosjekter å jobbe videre med vil bl.a. være oppussing av huset på Kjenset, slik at det kan brukes som «KULTURHUS».

  • ALLE kan bli medlemmer i foreningen Snertingdal Nærmiljøpark!
  • ALLE kan bruke nærmiljøparken!
  • vær med og bestem nærmiljøparkens framtid, velge styre og vedta vedtekter for foreningen!   
  • kandidater til styret er på plass!
  • det blir enkel kaffeservering
  • bli med på en «historisk begivenhet» i dala  – Vel møtt!